Posted by admin

Sprawna oraz profesjonalna wycena firm
Szybka oraz profesjonalna wycena spółek gwarantowana jest przez firmę Cann Advisory. Prace zrealizowane są przez umiejętnych specjalistów, trakujących zlecenia priorytetowo. Zleceniodawcy mogą spodziewać się, że wszystko zostanie zrealizowane na najwyższym poziomie. Specjaliści wyceniają: firmy, zorganizowane działy przedsiębiorstw, pakiety większościowe oraz mniejszościowe spółek, a też projekty o charakterze inwestycyjnym. Usługa może odnosić się do: małych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, firm średnich i do dużych przedsiębiorstw oraz spółek. Każdorazowo w czasie czynności takiej jak wycena spółki wdrożone są metody adekwatne dla zamierzeń zleceniodawcy. Specjaliści na dodatek uwzględniają bieżącą sytuację ekonomiczną firmy. Praktyka zawodowa ekspertów pozwoli na wszechstronne ukierunkowanie, plus na to, by przejrzeć wyceny firm opracowane przez odrębnych specjalistów. Do Cann Advisory można zgłaszać się, gdy: ma nastąpić nabycie albo wyprzedanie firmy, planowana jest fuzja spółki, planuje się rozdział przedsiębiorstwa lub wszechstronne planowanie podatkowe. Kolejne przesłanki to: toczy się postępowanie arbitrażowe, ma miejsce emisja nowych akcji lub udziałów w spółce, niezbędna jest analiza zaplanowanych planów strategicznych, czy przymusowy wykup udziałowców mniejszościowych. Wycena jest wszechstronna i obejmuje: wycenę nieruchomości oraz maszyn. Z tego powodu pozwoli na skuteczne zrealizowanie strategii spółki, bez najmniejszego ryzyka. Cann Advisory to firma polecana na rynku.

+Reklama+

Comments are closed.